Riool inspectie

Heeft u reden om te vermoeden dat ergens in een hoofdriolering een beschadiging of ander probleem zit? Rioleringsbedrijf kan ook riool inspecties uitvoeren. Hierbij wordt in grote leidingen met een afstand bestuurbaar wagentje voorzien van lichten en computer gestuurde camera’s door de rioolbuis gereden. Op die manier komt elke structurele beschadiging van het riool aan het licht. Riool inspectie wordt uitgevoerd als er problemen met de riolering zijn zoals vaak verstoppen of een rioolgeur die niet op de normale wijze kan worden opgelost. Nadat de inspectie voltooid is kunnen onze riolering experts u ook adviseren over vervolgstappen. Alle mogelijke vervolgstappen kunt u vervolgens ook door de Rioleringsbedrijf laten uitvoeren. Rioleringsbedrijf biedt dus een complete riool oplossing aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een offerte aanvragen!